تغذيه

 • مواد غذايی، مواد تشکيل دهنده و خواص آنها

  طبقه بندی مواد غذايی و خواص آنها

     

     در اين بخش آنچه می خوريد را بهتر بشناسيد.

     هدف از ارائه اين بخش دادن اطلاعات کلی و

     آشنايی با مفاهيم اصلی می باشد. مطالعه اين 

      بخش درک ديگر مطالب را آسان تر خواهد کرد. 

   

   

 • تغذيه سالم

  تغذيه سالم

     تغذيه سالم چيست؟ با اينکه هنوز علم به

     نقطه ای نرسيده است که بتواند نسخه ای

     قطعی برای تغذيه سالم ارائه دهد اما، از

     نقطه نظر سلامتی می توان دسته ای

     بزرگ از مواد غذايی را به عنوان غذای

     سالم نام برد. در اين بخش از ايران کاويان

     بيشتر در مورد اين مواد غذايی بخوانيد و

     سعی کنيد بيشتر از اين مواد مصرف کنيد.

 • چه بخوريم که زودتر بميريم

  چه بخوريم زودتر بميريم

     برخلاف نام بردن غذاهای سالم که بايد در

     نام بردن آنها بسيار وسواس به خرج داد،

     قرار دادن يک ماده غذايی در گروه مواد

     مضر برای سلامتی آسان تر است زيرا

     خطرات سلامتی مواد غذايی مضر که در

     اين بخش با آنها آشنا می شويد ثابت شده است.